Himmerlands Kødkvæg
er en garanti for

 

  • 100 % dansk oprindelse og opdræt
  • Kort transporttid
  • Primær oprindelse fra Hereford, Angus og Limousine eller krydsninger heraf
  • Minimum klasse R (8)
  • At dyrenes alder ved slagtning er max 24 måneder
  • At dyrene aldrig har fået foder tilsat vækstfremmer eller antibiotika
  • En fritgående opvækst under frie forhold

Såvel dyr som produktionsforhold lever 100 % op til lovgivningens krav, samt etiske retningslinjer og almindelig moralsk adfærd.

Sporbarhed

Læs mere

Dyrevelfærd

Læs mere