Spring til indhold

Tilmeld Leverandørservice

Her kan du tilmelde dine fremtidige fakturaer fra Himmerlandskød A/S til Leverandørservice.

Når du er tilmeldt Leverandørservice, sørger vi for, at din virksomheds fakturaer fra os altid bliver betalt til tiden på forfaldsdatoen. Du vil som hidtil modtage en faktura fra Himmerlandskød.

Når transaktionen er dannet, fremsender Himmerlandskød dokumentation for de betalinger, der foretages på den tilmeldte konto.

For at tilmelde dine fakturaer til Leverandørservice skal du bruge dit kundenummer. For eksisterende kunder står det på fakturaen. Har du spørgsmål vedr. tilmelding, er du velkommen til at kontakte os på: 96 49 03 00

Ønsker du at tilmelde dig Leverandørservice, så klik her:

Leverandørservice online tilmelding

Leverandørservice udbydes i samarbejde med Nets. Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet.

Tak for din tilmelding.