Markedsberetning

Markedsberetning uge 46-2019.

 

Der er ikke meget nyt, at berette om markedet for okse- og kalvekød

i denne uge. Markedet er uforandret rolig, og der handles nærmest til

et uforandret prisniveau.

Produkterne har fundet et prisleje der er svært at ændre ved, og hermed

bliver markedet rolig, hvilket er typisk for årstiden.

Afsætningen på hjemmemarkedet forløber roligt, kun hakkekød og

udskæringer af de billigste produkter er nemt omsættelige.

Der er en del forespørgsler efter de dyrere udskæringer til nytårshandlen,

og der forventes en god handel med disse produkter i de kommende uger.

Tilførslerne af slagtedyr er på et pænt stort niveau, som betyder fuld

udnyttelse af alle anlæg.

Kødkvæg: Der er god efterspørgsel efter produkter af kødkvæg.

Himmerlandskød slagter i denne uge 2300 dyr.

Notering: Vi har i denne uge fastsat vores notering uforandret for samtlige

kategorier.

Udsigt for kommende uge: Uforandret rolig handel.

 

Orientering omkring julen:

Sidste slagtedag før jul er mandag den 23/12-2019 på alle anlæg.

Der er begrænset slagtning imellem jul og nytår. Der slagtes i Ålestrup

og Hadsund fredag den 27/12-2019 (uge 52).

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.