Markedsinformation

Markedsinformation uge 31 – 2020

 

Ferieperioden berører fortsat markedet for okse- og kalvekød.

Handlen forløber roligt i Danmark, mens eksporten til Sydeuropa stadig bærer præg af ferieafvikling og generelt set er faldet en smule. Det mærkes dog, at kunderne specifikt ved de italienske kyster har øget deres indkøb af de dyrere produkter op til august-feriens begyndelse.

Der slagtes fuldt ud på vores anlæg i Aalestrup, hvorimod Kjellerup og Hadsund Slagteri holder ferielukket uge 31. Der er igen fuld slagtekapacitet i uge 33.

Himmerlandskød slagter i denne uge 1500 dyr i Aalestrup.

Afregningspriserne for slagtekvæg er uændrede denne uge, og Himmerlandskød fastholder således noteringen på samtlige kategorier.

Himmerlandskød holder ferielukket på følgende tidspunkter:

  • Kjellerup: uge 31
  • Hadsund: uge 31-32

 

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.