Markedsinformation

Markedsinformation uge 38

 

Sensommeren er så småt gået på hæld og afløst af det danske efterår. Almindeligvis er perioden kendetegnet ved en øget tilførsel af slagtedyr, hvilket også er tilfældet nu. Den generelle efterspørgsel efter okse- og kalvekød er dog stadig større end udbuddet.

I forlængelse heraf er vi glade for, at efterslæbet på slagtninger nu er indhentet hos os. Efter vi den seneste tid har indført pauseslagtning på vores slagterier, er kapaciteten løftet, og ventelisten er således nedbragt.

Der slagtes i indeværende uge 2600 dyr på vores slagterier i Aalestrup, Hadsund og Kjellerup på fuldt udnyttede anlæg.

Vi ser ind i en stabil uge med gode betingelser både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne.

Der meldes om en pæn efterspørgsel efter både hakket oksekød, hverdagsudskæringer og de dyrere udskæringer kombineret med en generelt større interesse for danske råvarer i detailhandlen. Salget til foodservice er fortsat præget af pæne ordrer på de dyre kalve- og okseudskæringer hjulpet godt på vej af større arrangementer.

Handlen i Sydeuropa er drevet af en primær efterspørgsel efter bagfjerdinger og rygprodukter.

 

Afregningspriserne for slagtekvæg er uændrede denne uge, og Himmerlandskød fastholder således noteringen for samtlige kategorier.

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.