Markedsinformation

Markedsinformation uge 21, 2020

 

Markedet for okse- og kalvekød udviser overordnet set stabilitet.

Afsætningen af hakkekød fra Himmerlandskød forløber fortsat pænt her i landet.

De øvrige produktkategorier begynder svagt at røre på sig i takt med genåbningen af restaurationsbranchen i både Danmark og Sydeuropa.

Hudemarkedet er stadig udfordret, og handlen hermed går langsomt.

Afregningspriserne for slagtekvæg er uændrede, denne uge, og Himmerlandskød fastholder således noteringen for samtlige kategorier.

Der er færre slagtninger hos Himmerlandskød grundet Kristi Himmelfartsdag torsdag og lukning fredag, hvor der er planlagt moderniseringer på slagtegangen.

Det samlede antal af slagtede kvæg når i denne uge op på 1650.

I næste uge forventes der normal slagtning igen.

 

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.