Markedsinformation

Markedsinformation uge 22 – 2023

 

Handlen med dansk okse- og kalvekød holder sig på et stabilt niveau på hjemmemarkedet med en pæn interesse for hele Himmerlandskøds sortiment.

Afsætningssituationen i Sydeuropa er fortsat præget af et svagt marked for forfjerdinger og forkød, hvilket presser priserne. Samtidig meldes der om, at flere kunder har opbygget frostlagre fra efteråret, der skal nedbringes. Bagfjerdinger samt rygprodukter er der en stabil efterspørgsel på til grossister og slagterbutikker.

Noteringen er i uge 22 uændret for samtlige kategorier.

 

Opstart af skærestue

Skærestuen på Himmerlandskøds nye slagteri er kommet godt i gang efter diverse småjusteringer, og de første produkter er blevet opskåret, pakket og sendt afsted til kunder.

Den sidste milepæl er dermed nået, og slagteriet er nu fuldt funktionsdygtigt.

Skærestuen bygger på den nyeste teknologi SensorX Accuro, der ved hjælp af røntgen både grovsorterer, fedtanalyserer og frasorterer til gavn for kødets kvalitet. Forbedring af arbejdsgange er desuden tænkt ind i alle processer.

Samtidig har den seneste tid vist stabile fremskridt i antal slagtninger med en slagterekord på 3100 dyr i sidste uge, hvilket har krævet en flot indsats fra alle medarbejdere. Grundet pinsens helligdage slagtes der i denne uge 2450 dyr.

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.