Markedsinformation

Markedsinformation uge 2

 

Restriktioner er fortsat en del af hverdagen og udfordrer til stadighed foodservice på den korte bane, hvorimod eksporten er på vej op i gear.

Hjemmemarkedet melder om en uforandret, pæn handel, hvor efterspørgslen samler sig om hverdagsudskæringer og hakket kød – især drevet af kampagner til detailhandlen. Store ordrer på hakket oksekød gør således forkødet særligt efterspurgt på hjemmemarkedet.

Salget til foodservice er uændret grundet restriktioner og midlertidige lukninger af restauranter flere steder indtil slutningen af måneden.

Der anes igen en øget optimisme blandt de sydeuropæiske kunder, hvor både nye og eksisterende kunder melder sig på banen. Interessen samler sig også her om forkødsprodukter.

Tilførslerne af slagtedyr hos Himmerlandskød er moderate, hvilket er kendetegnende for årstiden. Der slagtes 2300 dyr på vores slagterier i Aalestrup, Hadsund og Kjellerup.

De nuværende afregningspriser for slagtekvæg opretholdes, og noteringen er således uændret for samtlige kategorier.

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.