Markedsberetning

Markedsberetning uge 03-2020.

 

Handlen med okse- og kalvekød er i denne uge stort set uforandret i forhold til sidste uge.

Tilførslerne af slagtedyr er pæne, og det betyder, at der er fuld udnyttelse af anlæggene.

Hjemmemarkedet melder om uforandret handel. Som nævnt i sidste uge, samler interessen sig om udskæringer til hakkekød, og hakkekødskampagner, mens ryg produkter har det lidt sværere.

Forkød: Efterspørgslen efter forkød, både kalve/ungkvæg og okse, er stadig god, både på hjemmemarkedet og eksport.

Himmerlandskød slagter i den uge 2100 dyr.

Notering: Vi har i denne uge fastsat vores notering uforandret for samtlige kategorier.

 

Udsigt for kommende uge: Uforandret handel.

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.