Markedsberetning

Markedsberetning uge 12-2019.

Der er ikke meget nyt at berette om for markedet af okse- og kalvekød i denne tid.
Der handles til et uforandret prisniveau. Produkterne har fundet et prisleje, der er svært at ændre ved, og dermed forbliver markedet roligt.
Tilførslerne af slagtedyr er på et moderat niveau.
Handlen på hjemmemarkedet forløber også her uforandret, dog forventes i de kommende uger, en øget efterspørgsel efter produkter der kan bruges/tilpasses den forestående påskehandel.
Afsætningen af alt forkød forløber godt både på hjemmemarked og eksport.
Kødkvæg: Der er en pæn handel med kødkvæg, både kødkvægstyre og kødkvægskvier, men udbud og efterspørgsel passer godt sammen.
Himmerlandskød slagter i denne uge  2000 dyr.
Notering: Vi har i denne uge fastsat vores notering uforandret for samtlige kategorier.

Udsigt for kommende uge: Uforandret god handel.

NB: LandbrugsAvisen har skrevet har skrevet en pæn artikel om os.
Læs mere her: https://landbrugsavisen.dk/dansk-slagteri-vil-slagte-10-procent-flere-kreaturer-i-%C3%A5r

Notering og leverandørnyt

Ønsker du at modtage noteringer og leverandørnyt fra Himmerlandskød løbende, kan du her tilmelde dig her.