Spring til indhold

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG LEVERANDØRER

INTRODUKTION:

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger Himmerlandskød indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om dine rettigheder, når Himmerlandskød behandler dine personoplysninger.

KUNDER OG LEVERANDØRER:

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder og leverandører. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser.

I forhold til kunde- og leverandørsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontonummer og tilsvarende kontaktoplysninger fra relevante kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder og leverandører.

Når du driver din virksomhed i personligt regi, er oplysninger om din virksomhed også oplysninger og dig. Himmerlandskød behandler oplysninger om din virksomhed med de samme formål som nævnt ovenfor, og behandler dem på samme måde som oplysninger om dig.

MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER:

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret. Se mere herom under de øvrige punkter nedenfor.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og formidling via sociale medier. Nyhedsbrevet udsendes via MailChimp og involverer dermed en 3. part.

I vores markedsføring anvender vi en række sociale medier. Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn), kan vi som led heri behandle personoplysninger om dig, herunder:

  • Oplysninger om din IP-adresse.
  • Dine brugerinformationer.
  • De informationer, som du deler på vores sider.
  • De oplysninger, der er omtalt i privatlivspolitikken gældende for det sociale medie, du benytter (du kan finde privatlivspolitikken på det sociale medies hjemmeside).
  • Samt øvrige informationer du vælger at videregive til os.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, du vælger at offentliggøre via vores sider på sociale medier, vil blive delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt.

Himmerlandskød er fælles dataansvarlig med Facebook for den behandling af personoplysninger, der sker, når du benytter vores Facebook side. Du skal derfor være særligt opmærksom på, at Facebook indsamler og behandler oplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger i privatlivspolitikken på deres hjemmeside.

HVOR INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA?:

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, såsom offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

Himmerlandskød har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt. Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for hver enkelt kategori af personoplysninger i forhold til lovgivning og ønske om bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

RETTIGHEDER:

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder. Rettighederne omfatter:

Retten til indsigt i sine personoplysninger.

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget.

Retten til at få sine personoplysninger slettet.

Retten til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse.

Retten til at modtage kopi af personoplysninger (dataportabilitet).

Retten til at trække et samtykke tilbage.

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

KLAGE:

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

VORES KONTAKTOPLYSNINGER:

Himmerlandskød A/S

Nordre Ringvej 99

9620 Aalestrup

CVR.nr.: 31 42 63 40

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Louise Bondgaard Godsk

Telefon: +45 41 27 77 70

E-mail: lbg@himmerlandskoed.dk

 

COOKIES