verdensmaal-head

Verdensmål

Hos Himmerlandskød ønsker vi at bidrage til at fremme FN’s verdensmål inden for de områder, hvor vi mener, at vi som en ansvarlig fødevarevirksomhed kan og skal gøre en forskel.

Det betyder, at vi i de kommende år vil arbejde yderligere på at integrere følgende to verdensmål:

  • Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 11

Verdensmål nr. 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund er udpeget som et særligt fokusområde, da opførelsen af vores nye slagteri vil ske i det lokalsamfund i Aalestrup i Himmerland, hvor det hele startede for over 100 år siden.


Vi sætter pris på vores nærområde, og vi er glade for, at det nye slagteri kommer til at bevare og skabe arbejdspladser i et mindre lokalsamfund – arbejdspladser, der kan være med til at understøtte udviklingen af lokalsamfundet. Slagteriets placering i Aalestrup betyder også, at vi fortsætter med at have relativ kort afstand til vores leverandører og herved er med til at skabe en mere bæredygtig produktion af fødevarer.

Mål 12

Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion er ligeledes et vigtigt område for Himmerlandskød i forhold til, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning. Det betyder, at vores tiltag i produktionen er en del af vores mål om at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion.


Helt konkret har vi gennemført flere tiltag: alle kødbakker fremstilles af genanvendt og genanvendeligt PET-plast, overgået til LED-belysning i store dele af vores produktions- og kontorfaciliteter, udskiftet kølekompressor med det formål at reducere energiforbruget på vores anlæg, skiftet fra oliefyr til fjernvarme, optimeret brugen af vand ved køling af vores huder samt påbegyndt udskiftning af firmabiler til hybridbiler.


Vi har desuden nået vores mål om, at størstedelen af slagteriaffaldet fra vores tre slagterier nu omdannes til biogas i nærområdet til brug af bæredygtig energi. Vi gør os umage for at anvende så meget af slagtedyret som muligt – enten som fødevarer, dyrefoder eller energikilde, så vi derved undgår spild.


Derudover arbejder vi løbende på at minimere den miljømæssige påvirkning fra vores produktion gennem fortsat reduktion af forbrugsmaterialer, forbrug af vand, energi, rengøringsmidler og kemikalier samt reduktion af spildevandsudledning.