Spring til indhold

Pressemeddelelse: Årsrapport 2023Himmerlandskød leverer solidt resultat i 2023

I 2023 blev Himmerlandskøds nye slagteri, inklusive opskæring og hudehåndtering på i alt 16.000 kvm i Aalestrup, fuldt operationelt. Dette medførte, at alle medarbejdere blev samlet på virksomhedens to lokationer i Himmerland, i henholdsvis Aalestrup og Farsø.

Himmerlandskød har for regnskabsåret 2023 opnået et solidt driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 74,1 mio. kr. og et resultat før skat på 40,3 mio. kr.  Omsætningen oversteg for første gang 1,5 mia., hvilket blev båret af en stor fremgang i antallet af slagtninger.  Dette blev opnået på trods af, at de nye faciliteter og produktionslinjer i Aalestrup har krævet mange interne ressourcer til indkøring og tilpasninger i løbet af året. Samtidig har 2023 også været påvirket af flere eksterne faktorer såsom høje rente- og omkostningsniveauer.

”Vi har i 2023 været travlt beskæftiget med implementeringen og løbende forbedringer af vores nye anlæg i Aalestrup. Vores dygtige medarbejdere har arbejdet hårdt for at sikre en smidig overgang, og sammenlægningen af vores faciliteter har ikke kun styrket samarbejdet på tværs af afdelinger, men har også medvirket til at forbedre vores konkurrenceevne og positioneret os til yderligere vækst. Derfor er vi stolte over resultatet for 2023”, udtaler administrerende direktør Lars Andersen.

De nye faciliteter i Aalestrup har ligeledes bidraget til lokalsamfundet ved at skabe endnu flere arbejdspladser i området, hvilket understøtter Himmerlandskøds fortsatte fokus på Verdensmål nr. 11, bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Positiv udvikling

Årets resultat skyldes primært en positiv efterspørgsel på dansk okse- og kalvekød både på det nationale og internationale marked. ”Vi har en solid kerneforretning, hvor vi er i stand til at tilpasse os kundernes individuelle ønsker og udviklingen i markedet generelt”, fortæller Lars.

En stærk afsætning i samspil med de nye faciliteter afspejler sig i årets slagteantal, som er det højeste nogensinde i virksomhedens historie. ”I 2023 har vi set effekten af en større kapacitet i de nye rammer i Aalestrup med et samlet slagteantal på godt 140.000 dyr”, fortæller Lars. Det er en stigning i slagteantallet på 15,5 % sammenlignet med 2022. Samtidig er markedsandelen af det totale antal slagtninger vokset fra 29% til 33%.

 

Konkurrencedygtig notering

At sikre en konkurrencedygtig og transparent notering er fortsat helt centralt i Himmerlandskøds forretning. ”Gennem året har vi gjort alt for at sikre vores leverandører en så konkurrencedygtig og gennemsigtig afregningspris som muligt. Det er vi lykkedes med, og vi er samtidig bedre rustet end nogensinde før til fremtiden med et topmoderne produktionsapparat, der nu er fuldt indkørt. Det betyder også, at vi er klar til at imødekomme en stigende efterspørgsel og byde endnu flere leverandører af danske kreaturer velkommen,” afslutter Lars.

 

Forventninger til fremtiden

Med mulighed for at effektivisere yderligere og drage nytte af de gennemførte anlægsinvesteringer i både Farsø og Aalestrup forventes der i 2024 ligeledes et pænt resultat.

 

Kort om Himmerlandskød

Himmerlandskød er en familieejet fødevarevirksomhed med eget slagteri, opskæring og forædling af dansk okse- og kalvekød i Himmerland med i alt 241 medarbejdere. Himmerlandskøds produkter afsættes primært i Danmark samt i Europa og kan findes både hos danske detailkæder, slagterbutikker over hele Danmark samt hos danske foodservice-grossister.

 

Læs hele Himmerlandskøds årsrapport for 2023 her. 

 

For yderligere information:

Adm. Direktør Lars Andersen tlf. +45 23 84 92 33 · lra@himmerlandskoed.dk