Spring til indhold

Pressemeddelelse: Årsrapport 2022Himmerlandskød sikrer resultat på 11,7 mio. kr. før skat i et år præget af både milepæle og udfordringer

I 2022 blev to store milepæle nået, da Himmerlandskøds nye og moderne byggeri på 16.000 kvm i hjembyen Aalestrup blev færdiggjort og taget i brug. Byggeriet består af både slagteri, opskæring, hudehåndtering samt administration. Samtidig blev en 1700 kvm udvidelse af Himmerlandskøds opskærings- og forædlingsfabrik i Farsø gennemført.

Året bød også på usædvanlige betingelser, blandt andet i form af høj inflation, energi- samt rentestigninger. 2022 var ligeledes et år med en historisk høj notering til Himmerlandskøds landmænd. På trods heraf har Himmerlandskød for regnskabsåret 2022 sikret et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 24,4 mio. kr. og et resultat før skat på 11,7 mio. kr.

”Årets resultat er påvirket af indkøringen af produktionen i både Aalestrup og i Farsø samtidig med høj inflation og usikkerhed i samfundet. Sidst, men ikke mindst, så har det været afgørende for os at opretholde en konkurrencedygtig afregningspris til vores landmænd gennem hele året”, fortæller Adm. direktør Lars Andersen.

Fremtidssikring af Himmerlandskød

I året blev et af Europas mest moderne slagterier taget i brug i Aalestrup i Himmerland. Implementeringen af nye maskiner og software i efteråret har således krævet mange interne ressourcer, men slagteriet nærmer sig nu fuld kapacitet.

”Vi er stolte over, at vi sideløbende med indkøringen af slagteriet i Aalestrup har formået at øge vores slagteantal til knap 122.000 dyr,” fortæller Lars, hvilket er helt i tråd med planen om en forøgelse af slagtekapaciteten for Himmerlandskød. Det er en stigning i slagteantallet på 2,1 procentpoint sammenlignet med det foregående år, mens landsslagtningerne er faldet med 1,2 procentpoint. Det betyder, at Himmerlandskød har øget markedsandelen af det totale antal slagtninger i 2022 fra 27,8% til 28,7%.

”Til trods for meget usikre tider også i byggebranchen med materialemangel og høj inflation er opførelsen af byggeriet og installation af maskinpark blevet gennemført uden store uforudsete forhold eller nævneværdige forskydninger i tidsplanen. Dermed stod byggeriet færdigt allerede efter halvandet år. Det har vi ikke kunnet gennemføre uden vores dygtige medarbejdere, der har vist stor omstillingsparathed og fleksibilitet gennem hele processen,” fortsætter Lars.

I begyndelsen af året blev udvidelsen af Himmerlandskøds opskærings- og forædlingsfabrik i Farsø derudover taget i brug, hvor to ekstra produktionslinjer stod klar. Investeringen har givet et bedre arbejdsmiljø samt flere muligheder for yderligere forarbejdning og pakning af danske fødevarer i samarbejde med Himmerlandskøds loyale samarbejdspartnere. Det betyder ligeledes, at Himmerlandskød kan producere og levere den vare, som den respektive detailkæde eller kunde ønsker. 

”Vi står stærkere end nogensinde før med vores topmoderne produktionsapparat, og det er med til at sikre os nu og i fremtiden. Det er samtidig med til at understøtte vores konkurrenceevne – både i forhold til afsætningen af vores 100% danske produkter men også tilpasset kundernes individuelle ønsker og behov,” afslutter Lars.

Forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer i 2023 fortsat vækst og et øget antal slagtninger. I det lys er der fokus på at effektivisere og i endnu større grad drage nytte af de gennemførte investeringer i såvel Farsø som i Aalestrup. Der forventes således et forbedret resultat sammenlignet med år 2022.

Kort om Himmerlandskød

Himmerlandskød er en dansk, familieejet fødevarevirksomhed med eget slagteri, opskæring og forædling af dansk okse- og kalvekød i Himmerland med i alt 212 medarbejdere. Himmerlandskøds produkter afsættes primært i Danmark samt i Europa og kan findes både hos danske detailkæder, slagterbutikker over hele Danmark samt hos danske foodservice-grossister. Andelen af landsslagtninger er på 28,7 %.

Læs hele Himmerlandskøds årsrapport 2022 her.

For yderligere information:

Adm. direktør Lars Andersen tlf. +45 23 84 92 33 · lra@himmerlandskoed.dk.