Spring til indhold

Pressemeddelelse: Årsrapport 2021Himmerlandskød leverer pænt resultat og fremgang

Efter et år, hvor COVID-19 fortsatte med at sætte sit præg på verdenssamfundet og et år, der sluttede med en rekordhøj notering, leverer Himmerlandskød et pænt resultat for regnskabsåret 2021. Resultatet før skat stiger fra 38,9 mio. kr. i 2020 til 42,1 mio. kr. i 2021, mens omsætningen stiger med 135 mio. kr. Omsætningen overstiger dermed 1 mia. kr. for første gang i selskabets historie. Ledelsen kalder både resultat og omsætning for tilfredsstillende. Himmerlandskød er således godt rustet til fremtiden og til, at fire lokationer samles og forankres yderligere i Himmerland i 2022.

Rekordhøjt slagteantal, markedsandel og notering

Det gode resultat skyldes især en høj efterspørgsel på dansk kvalitetsokse- og kalvekød kombineret med et stærkt kundesamarbejde og en højere effektivitet på tværs af afdelinger. ”Vi har klaret os godt gennem de udfordringer, vi har mødt i årets løb, både hvad angår COVID-19, et fortsat konkurrencepræget marked og en stærkt stigende notering i efteråret 2021. Vi har desuden opnået et rekordår i antal slagtninger med knap 120.000 dyr”, fortæller Adm. Direktør Lars Andersen. Dette er en stigning i slagteantallet på 8,4% sammenlignet med sidste år. Samtidig er markedsandelen af det totale antal slagtninger øget fra 26% til 28%.  ”En konkurrencedygtig notering er kernen i vores forretning, og derfor er vi stolte af, at vi har betalt den højeste afregningspris nogensinde til vores landmænd”, fortæller Lars Andersen. Alle Himmerlandskøds kategorier er hævet med 5,35 – 7,70 kr./kg. fra årets begyndelse til årets afslutning.

Lokationer samles i Himmerland

2021 blev året med påbegyndelse af de to største investeringer i Himmerlandskøds historie, i henholdsvis et nyt slagteri i Aalestrup samt en udvidelse af den eksisterende opskærings- og forædlingsfabrik i Farsø. ”Hele årets resultat bliver derfor geninvesteret i nye anlæg for at fremtidssikre Himmerlandskød og vores landmænd”, fortæller Lars Andersen.

Det første spadestik til det nye slagteri blev taget i april, og byggeriets udvikling er gået planmæssigt derefter. Med opførelsen heraf samles de nuværende tre slagterier og hudefabrik i et nyt og moderne anlæg i Aalestrup. Det giver en større slagtekapacitet, så flere landmænd kan bydes velkomne som leverandører til Himmerlandskød.

En udvidelse af opskærings- og forædlingsfabrikken i Farsø blev i forlængelse heraf igangsat i november, og to nye produktionslinjer er godt i gang med ordrerne.

Begge investeringer er sat i værk for at imødekomme en stigende efterspørgsel samt fremtidssikre Himmerlandskød med en bedre effektivitet, arbejdsforhold og en lavere, samlet miljøpåvirkning. Alt sammen med øje for at Himmerlandskød forbliver en stærk dansk fødevarevirksomhed forankret i Himmerland.

Kort om Himmerlandskød

Himmerlandskød er Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed af okse- og kalvekød med 199 medarbejdere. Himmerlandskøds produkter afsættes primært i Danmark samt i Europa og kan findes både hos danske detailkæder, slagterbutikker over hele Danmark samt hos danske foodservice-grossister. Andelen af landsslagtninger er på 28 %.

Læs hele Himmerlandskøds årsrapport 2021 her

For yderligere information:

Adm. Direktør Lars Andersen tlf. +45 23 84 92 33 · lra@himmerlandskoed.dk.