Spring til indhold

LandbrugsAvisen: Fortsat vækst skal sikre HimmerlandskødEfter 40 år i Himmerlandskød er Lars Andersen stærkt koncentreret om at sikre virksomhedens fremtid. Det kræver fortsat vækst – og væksten kræver plads på slagterierne.

Vækkeuret ringer kl. 3.15 hos direktør i Himmerlandskød Lars Andersen.

Godt en time senere står han og sønnen Christoffer Andersen klar i kølerummet. De følgende timer gennemgår og sorterer de samtlige dyr, der blev slagtet dagen før, så alle kunder får de rigtige varer.

Da Lars Andersen i 1980 – for nu 40 år siden – begyndte i det daværende Hjalmar Nielsen Kreaturslagteri, blev der årligt slagtet 15-16.000 dyr.

Siden har der stort set hvert år været vækst. Hvor de fleste af konkurrenterne i 2019 fik færre slagtninger, lød Himmerlandskøds fremgang på 4 procent, og slagtetallet endte på 104.000 dyr. Alligevel prioriterer direktøren stadig at klare sorteringen selv.

»Man skal gøre det, der gør en forskel. Og det gør sorteringen«, slår den nu 63-årige Lars Andersen fast.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor han ejer et af de nu kun fire danske kreaturslagterier.

»Vi kan holde vores slagteomkostninger minimale, fordi vores anlæg er udnyttet helt og aldeles. Samtidig har vi en smal organisation«, påpeger Lars Andersen.

FLERE DYR PÅ VEJ

Endnu er regnskabet for 2019 ikke klar, men trods fremgangen i slagtningerne, boomer omsætningen ikke.

»Omsætningen er svagt stigende på grund af antallet af dyr, men den blev holdt nede af lave afregningspriser på dyrene. Det skyldes i høj grad en historisk lav hudepris«, fortæller Lars Andersen.

Også i år forventes vækst, flere dyr er på vej ind.

Han støder dog snart på den udfordring, at slagterierne ikke har mere plads.

»Vi planlægger en større udvidelse«, lyder det fra direktøren, der ellers har gennemført udbygninger og opkøb nærmest hver andet år, siden han i 2001 overtog det fulde ejerskab af virksomheden. Endnu ligger der hverken tegninger eller budgetter færdige.

»Vi planlægger, hvordan vi kan gøre det«, siger direktøren, der understreger, at det handler om at fremtidssikre.

SØN SKAL OVERTAGE

Netop fremtiden er højt på dagsordenen for direktøren.

»Jeg er helt overbevist om, at Himmerlandskød har en plads på landkortet i fremtiden. Med generationsskiftet, vi har gennemført, påpasselighed og en ekstern bestyrelse har vi fremtidssikret virksomheden«, siger han.

»Jeg håber, at jeg kan se, at Christoffer overtager ledelsen. Det vil være mit allerhøjeste ønske. Som det er nu, vil han gerne og han har et bredt og indgående kenskab til branchen og Himmerlandskød. Derfor er han ved at være klar til at løfte opgaven«, lyder faderens vurdering.

I december købte Lars Andersen og kreaturhandler Anders Rasmussen en kalveproduktion med 2000 årlige dyr.

Han afviser, at det skulle være et første skridt mod »en integratormodel«.

»Vi vil gerne vise, at vi tror på fremtiden. Vi smider ikke leve-randører ud, tværtimod har vi samlet en leverandør fra en konkurrerende virksomhed op. Vi har et klart ønske om, at der flere kalve bliver her i landet og bliver slagtet«, konstaterer han.

 

Læs mere her: https://landbrugsavisen.dk/fortsat-v%C3%A6kst-skal-sikre-himmerlandsk%C3%B8d