Certificering i særklasse! – Global Red Meat Standard (GRMS)

I bestræbelserne på at følge de stadigt stigende krav fra både kunder og forbrugere – samt virksomhedens egne mål – er det glædeligt at Himmerlandskød A/S nu har opnået det eftertragtede GRMS-certifikat, som stiller særlige og specielle store krav til kvalitet, hygiejne, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

 

De mange krav, som skal overholdes for at få certifikatet, er en bevist fokuseret indsats fra virksomhedens side, som har krævet meget af alle i virksomheden. Christoffer Andersen, der har det overordnede ansvar for kvalitetssikring i hele Hjalmar Gruppen, udtaler at dette område har en særlig bevågenhed fra ledelsen, da kravene hertil bliver stadigt mere krævende fra alle sider.

 

Salgsdirektør Jan Kock udtrykker også stor tilfredshed med den nye certificering. Den er helt i tråd med vores kvalitetssikring og brand, hvor vi netop gør meget ud af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd – ting som de største kunder og kæder ikke kun ønsker, men også sætter som krav. Ud over at alle vores kvalitetsprodukter er 100 % danske, så kan nu også bryste os af opfylde de højeste krav og standarder, som kræves af Landbrug & Fødevarer.

 

Slagteriet A/S Hjalmar Nielsen, som leverer hovedparten af alle kreaturer til Himmerlandskød A/S, blev allerede i maj måned ligeledes certificeret efter GRMS-standarderne. Nedenstående billede er fra den lejlighed, og viser direktør Lars Andersen (tv) og Christoffer Andersen modtage certifikatet fra Karen Gammelgaard fra Bureau Veritas.

 

 

HJALMAR GRUPPEN består af A/S Hjalmar Nielsen, Himmerlandskød A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S og et mindre ejendomsselskab. Vi er stolte af at levere Danmarks bedste produkter, som alle er 100% danske.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Lars Rosbjerg Andersen på 23 84 92 33.