Hjalmar Nielsen Gruppen styrker koncernledelsen og udnævner ny underdirektør

Louise Bondgaard Godsk er pr. 1. august 2016 ansat som økonomidirektør i Hjalmar Nielsen Gruppen, og får fremadrettet det samlede ansvar for alle koncernens økonomifunktioner. Louise Bondgaard Godsk, der er 34 år, er uddannet statsautorisret revisor.  Louise Bondgaard Godsk har gennem en længere årrække været hovedansvarlig revisor for selskaberne i Hjalmar Nielsen Gruppen, og hendes dybdegående kendskab til virksomheden styrker på alle områder ledelsen.

Ud over at vi får tilført særdeles kompetent faglig viden på regnskabs- og økonomisiden, så glæder adm. direktør Lars Andersen sig især til at få gavn af de strategiske og forretningsmæssige tiltag, som Louise Bondgaard Godsk kan bidrage med. 

Alle forretningsenhederne vækster, så det er virkelig et scoop at få Louise Bondgaard Godsk tilknyttet koncernen. Ansættelsen vil betyde, at vi også i de kommende år kan øge væksten på en økonomisk forsvarlig måde.

Det er endvidere glædeligt, at kunne meddele, at Christoffer Andersen fra 1. september 2016 er udnævnt til underdirektør. Christoffer Andersen har det overordnede ansvar for kvalitet og egenkontrol i hele koncernen, og er samtidig driftsansvarlig for slagterierne i Ålestrup og Kjellerup.

På salgssiden har Christoffer Andersen endvidere ansvaret for eksportsalget til Italien og Tyskland. Christoffer Andersen har i en periode boet i Italien og derigennem lært såvel kulturen som sproget, udtaler adm. direktør Lars Andersen.

Opkøbet af Nordic Beef i Hadsund gør, at vi på nuværende tidspunkt har en andel på næsten 25% af de danske slagtedyr, og som et led i den fortsatte vækststrategi, er det kun naturligt, at vi igen har styrket koncernledelsen.

Ud over de kompetencer og medarbejdere der er fulgt med opkøbet af Nordic Beef, lykkedes det i foråret 2015, at få Jan Kock med i ledelsen som salgsdirektør, og jeg føler derfor, at vi er rigtig godt rustet til de fremtidige udfordringer, som vi står over for, slutter adm. direktør Lars Andersen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Lars Rosbjerg Andersen på 23 84 92 33.

HJALMAR NIELSEN GRUPPEN består af A/S Hjalmar Nielsen, Himmerlandskød A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S og Nordic Beef Hadsund A/S. Vi er stolte af at levere Danmarks bedste produkter, som alle med sikkerhed er 100% danske.